Styr og stell

 Styret

Send e-post til styret

Leder Espen Kampen
Nestleder Kjetil Veidel
Sekretær Siri-May Sivertsen
Styremedlem Børre Skoglund
Kasserer Alexander Kristiansen
Varamedlem Ronald Lindstad

 

Musikkutvalget

Send e-post til musikkutvalget

Heidi Koller
Marius Johnsen
Lars Tærud

 

Webansvarlige

Send e-post til webgruppa

Dina Larsen
Anne Kristin Djupos
Stein Ove Thorkildsen