Skedsmo Janitsjar er et musikkorps med et godt sosialt og inkluderende miljø, med fokus på musikalsk utvikling og spilleglede

Vi er et synlig korps og en viktig bidragsyter til kulturlivet på Romerike med et høyt aktivitetsnivå gjennom hele året.

Skedsmo Janitsjar:

  • øver hver torsdag kl. 19-22 i samlingssalen på Åsenhagen skole
  • har fire seminarhelger i året, hvorav ett er overnattingsseminar
  • er omtrent 40 aktive musikanter
  • deltar blant annet i regionmesterskap og norgesmesterskap hvert år

Vi ønsker oss flere musikanter, kontakt oss!